3. nedjelja došašća A – 2016.

Gaudete - Radujte se (liturgijska boja - ružičasta)

Homiletsko razmišljanje nad biblijskim tekstovima

Prvo čitanje (Iz 35, 1-6a.10)

Tekstovi iz Izaijine knjige dotiču mnoge suvremenike. Upravo u vremenu došašća i korizme čujemo različite odlomke iz starozavjetnih proroka. Biblijska knjiga ne sadrži samo riječi povijesnog Izaije, nego se njegove riječi prenose i dalje pišu, jer su povezane s prijetnjama, obećanjima ili pripovijedanjima, tako da se na njih mogu oslanjati i sljedeće generacije.

Read more ...

Svetkovina Bezgrešnog začeća BDM - 2016

Poveznice za liturgiju i naviještanje

U današnjoj svetkovini Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije susreće nas jedna tajna vjere, koja nije izričito spomenuta u Pismu. Zbog toga ovaj Marijin blagdan donosi, mnogim katolicima, poteškoće u razumijevanju. Stoga je ovo prigoda da napravimo mali, potreban, uvod u ovo otajstvo vjere.

Read more ...

2. Nedjelja Došašća A-2016.

Što je obraćenje?

Ljubav k duhovnom obraćenju oslobađa snage da se pokuša novi početak. S umjetnošću moći se obratiti, otvaraju se nove mogućnosti, koje potpuno mijenjaju život. Jer samo obraćenje ima snagu ukloniti okamenjenosti, krutosti i blokade, koji su naš svijet učinile zatvorom. Život je stalno u promjeni, u našem tijelu se neprestano stvaraju nove stanice, a stare se razaraju i u tome leži tajna obnove i mogućnosti ozdravljenja.

Read more ...

1. Nedjelja došašća - A 2016.

 

Oslanjam se

na svoje čežnje

na glad

ljubav

snove

Read more ...

GODINA A 2016/17
Article Count:
39
GODINA C 2015/16
Article Count:
62
GODINA B 2014/15
Article Count:
59
GODINA A 2013/14
Article Count:
56
GODINA C 2012/13
Article Count:
66
GODINA B 2011/12
Article Count:
62
GODINA A 2010/11
Article Count:
65
GODINA A 2001/02
Article Count:
2