5. Nedjelja kroz godinu A-2017

Homiletsko razmišljanje biblijskim tekstovima

Prvo čitanje (Iz 58, 7-10)

Ovaj tekst je uzet iz trećeg dijela Izaijine knjige. Prije ovog teksta su obećanja strancima i onima bez djece i poglavlje „Prijetnja protiv vođa naroda." Vrlo interesantno poglavlje, s usporedbama bliskima životu: „on govori: Dođite, donijet ću vina. A mi pijemo pivo. A kako je danas, tako bi trebalo biti i sutra, sjajno neka bude" (Iz 56,12). Bezobzirnom ponašanju vođa naroda suprotstavlja se poglavlje „Obećanje pobožnima". Današnji tekst se nalazi pod naslovom „prava pobožnost". Važno je, za proroka, naglasiti da se Bog nalazi kod slomljenih i potlačenih, iako on, kao Svetac, boravi „u visinama" (57,15).

Read more ...

Prikazanje u Hramu

Homiletsko biblijsko razmišljanje

Drugo čitanje (Hebr 2, 11-12, 13c-18)

Poslanica Hebrejima se obraća, na kraju prvog stoljeća, kršćanima iz židovstva, koji su se umorili u vjeri i pali su u duboku krizu. Pisac se plaši da bi jedno tako veliko dobro, kao što je vjera u Isusa Krista, mogla ostati bez značenja.

Read more ...

4. nedjelja kroz godinu A – 2017.

Homiletsko razmišljanje nad biblijskim tekstovima

Prvo čitanje (Sef 2,3; 3, 12-13)

Situacija lomljenja saveza i vrijeme suda, u Jeruzalemu više neće biti „štetnih djela" (3,11) i vođe neće igrati nikakvu ulogu - to je podloga starozavjetnih čitanja.

Oba kratka odlomka se oslanjanju na prethodni govor o sudu i označuju mogućnost da „možda" (2,3), obeshrabreni i izrabljeni od vladara, izbjegnu sud Božji. U ostalom Sefanija ukazuje, posred tamnog govora o sudu, na malo svjetlo mogućeg spasenja. No, ova mogućnost je potpuno u okviru Jahvinog suvereniteta.

Read more ...

3. nedjelja kroz godinu – A 2017.

Homiletsko razmišljanje nad biblijskim tekstovima

Prvo čitanje (Iz 6,23b-9,3)

„Riječi svjetla" nam daruje prorok Izaija u vrijeme koje je bilo potreseno krizama. Te riječi su željele probuditi nadu i povjerenje. Asirci su osvojili sjeverno Kraljevstvo, Samarija sliči na gomilu ruševina. S obzirom na ovu situaciju, Izrael pada u strah i rezignaciju.

Read more ...

GODINA A 2016/17
Article Count:
47
GODINA C 2015/16
Article Count:
64
GODINA B 2014/15
Article Count:
59
GODINA A 2013/14
Article Count:
56
GODINA C 2012/13
Article Count:
66
GODINA B 2011/12
Article Count:
62
GODINA A 2010/11
Article Count:
65
GODINA A 2001/02
Article Count:
2