23. nedjelja kroz godinu A – 2017.

Homiletsko razmišljanje nad biblijskim tekstovima

Prvo čitanje (Ez 33,7- 9)

Bog je ovdje postavio Ezekiela za čuvara Izraela. Prorok treba biti budan i opominjati pred posljedicama ako netko krene putem koji vodi u propast (r7). Teška je formulacija „umrijet ćeš" (r.8) kao osuda Božja, za čije se izvršenje ostavlja vrijeme u kojemu prorok može djelovati. Drukčije zvuči ovo mjesto ako se ozbiljno uzme u obzir Ez 33,11: „Života mi moga - riječ je Jahve Gospoda - nije meni do smrti bezbožnikove, nego da se odvrati od zloga puta svojega i da živi!

Read more ...

19. nedjelja kroz godinu A – 2017.

Homiletsko razmišljanje nad biblijskim tekstovima

Prvo čitanje  (1 Kr 19,9a.11-13)

Proroku Iliji je, na brdu Horeb, darovano iskustvo susreta s Bogom i to u trenutku koji je, ljudski gledano, na kraju.  Prije toga se Ilija zauzeo za ono za što je bio pozvan i što njegovo ime znači (Ilija= moj Bog je Jahve). Program je: stvarnost samoga Boga, zahtjev Jahvine isključivosti.

Read more ...

Duhovi – 2017..

    Homiletsko razmišljanje nad biblijskim tekstovima

Prvo čitanje (Dj 2, 2-11)

Ljudi koji su bili počašćeni intenzivnim susretom s Bogom i to pokušali opisati riječima, kao što je to slučaj u tekstu kojega smo čuli od Luke evanđeliste, opažaju da doživljeno ne mogu jednostavno opisati ljudskim riječima zbog njegove izvanrednosti i intenziteta, zbog njegove isključivosti i neuobičajenosti i konačno, zbog iznenadnog nastupa. Mucaju, traže riječi, traže metafore, to se sve opaža u ovom Lukinom izvještaju o duhovskom događanju.

Read more ...

34. nedjelja - nedjelja Krista Kralja C – 2016.

Homiletsko razmišljanje nad biblijskim tekstovima

Prvo čitanje (2 Sam 5,1-3)

U drugoj Samuelovoj knjizi se opisuje kako je David priznat kraljem u cijelom Izraelu. Prethodila je borba za vlast između Davida i Šaula, odnosno pristalica Šaula i njegovog sina i nasljednika Išbaala.

Read more ...