Župa sv. Antuna Opata

Župni ured - Pražnica  tel /faks 021/647-074

DSC01986

Pražnica su drevno srednjovjekovno  naselje, a spominje se već u XII. st. Pučanstvo  sačinjavaju: pastiri, radnici i poljodjelci. U mjestu su dva kamenoloma i nekoliko klesarskih radionica, te jedna radionica za obradu plastike. Ima četverogodišnja škola (27 učenika za šk.g 2012/13), dječji vrtić (preko 20 djece) pošta, prodavaonica, gostionica, ima vodovod, prometna povezanost autobusom.

zastava

 

Matične knjige su se vodile od 1500. god., ali su izgorjele u II. svj. ratu, pa se danas vode od 1945. U II. svjetskom ratu zapaljeno je cijelo selo pa je tako izgorjela župna kuća, kao i škola. Župna kuća je, odmah nakon rata, popravljena, a posljednjih godina temeljito obnovljena. Ruševina škole i danas stoji kao sablast podsjećajući na tragična vremena. U posljednje vrijeme je pokrenuta obnova, jer se u toj zgradi misli postaviti muzej srednjevjekovnih reljefa.

Ime župe izvorno je Pražnica.  U vezi je s glagolom  pražiti ( usp. na Braču praženi kruh i supraška - - zapretena žerava). Toponim podsjeća na davno paležom očišćene terene radi dobivanja obradiva tla.

 

Povijest

 

Istočno od  Pražnica, uokolo crkve sv. Jurja, bilo je srednjevjekovno naselje Straževnik, potvrđeno u ispravi početkom XII. st.  Ovo naselje je dugo dijelilo istu sudbinu s Pražnicama  sve do XVI st. kad je zamrlo a Straževničani se raselili po Pražnicama i Pučišćima.. „Selo na Pražnicah" spominje Povaljska listina 1184. g.

U ispravama iz XV. st. navode se Pražnica i Straževnik, a u vezi s naseljavanjem Pučišća koja su do tada bila njihovo područje s granicom u današnjim Solinama u  pučiškoj luci.  Crkvene vizitacije krajem XVI. st. ne spominju Straževnik. Njegov župnik Marin preselio se u Pražnice. Ondje sagradiše  župnu crkvu sv. Ante Opata.

Župna crkva je sagrađena  1400. godine u čast sv. Ante Opata (17. siječnja) To je glavni patron župe, uz suzaštitnika sv. Klementa, papu i mučenika (23. studenoga) koji se također slavi.

Župna crkva je proširena 1766. g. a posvećena 1802. god. od biskupa  Anđela Petra Gallija. 1855. ponovo je proširena. Ima pet  mramornih oltara i šesti mramorni prema puku.

U župnoj crkvi je zanimljiv  glavni oltar  u baroknom stilu s kamenim reljefom koji  prikazuje sv. Obitelj u gornjem prostoru, te svece Antuna i Ivana Krstitelja u donjem dijelu, rad škole Nikole Firentinca.

Na bočnom oltaru,  s desne strane, je kameni reljef koji u donjem dijelu prikazuje sv. Jerolima u spilji, a u gornjem, polukružnom zabatu koji je u obliku školjke, nalazi se Bogorodica s djetetom, XVI. stoljeće. Ikonografski elementi s reljefa upućuju na radove  poznatog majstora Andrije Alešija, koji je ovamo dolazio i uzimao kamen  za svoje radove po Dalmaciji.

U Župi se posebno doživljava Vazmeno otajstvo, te blagdani zaštitnika i suzaštitnika župe, Tijelovo, Velika Gospa, Svi sveti i Božić. Nedjeljna misa je u 9 sati (za sada),a  svakog radnog dana prema duljini dana: zima - ljeto od 16 - 19 sati.

 

Ostale crkvice

 

Crkva sv. Jurja u Straževniku. Do nje se može doći i iz Gornjeg Humca.  Vrata su iz 16.stoljeća u gotičkom stilu. U crkvici su lijepe arkade, bačvasti svod i polukružno svetište. Zvonik je zidan istim čvrstim kamenjem kao i crkvica, a ona se spominje 1111. Ovaj se zvonik smatra najstarijim poznatim  zvonikom na preslicu u Dalmaciji.  U crkvi je vrijedan renesansni reljef iz XV.stoljeća.   U zabatu reljefa je Bogorodica  s djetetom, a donji dio prikazuje ispaćenog Krista u klečećem stavu podržavana , a donji dio koji je mlađi, prikazuje borbu  sv. Jurja s krilatim zmajem koji izlazi iz pećine. Ovaj dio reljefa upućuje  na bračkog autora Nikolu Lazanića.

 

Crkvica sv. Klementa je na Klinjim glavama, gdje je bilo groblje Straževničana. Crkvica je zaklonjena visokim i starim česminama. U crkvi je reljef koji prikazuje mladolikog  papu Klementa s uklesanom godinom 1534.

Pražnica i Straževnik čuvaju nekoliko vrlo kvalitetnih reljefa. Nije stoga bez razloga pretpostavka A. Jutronića, koji porijeklo velikog umjetnika  Andrije Buvine, majstora znamenitih vrata splitske katedrale, nalazi u plemenu pražničkih Buvinića, koji se ovdje kontinuirano spominju od kraja XV. stoljeća do danas.

 

Crkvica sv. Ciprijana. Put alejom  velikih čempresa  vodi nas na mjesno groblje gdje se nalazi  crkvica sv. Ciprijana iz XIII. stoljeća. U njoj se nalazi  renesansni  kameni reljef  iz 1467. koji ima značajno mjesto u povijesti umjetnosti Dalmacije.  To je najstariji kameni renesansni reljef na Braču. Reljef je omanji  poliptih s tri uokvirena prostora. U sredini je prikazan Krist  u stavu blagoslova s otvorenom knjigom. S lijeve strane je sv. Ante Opat, a s desne sv. Ivan obučen u kostrijet. U zabatu je isklesana Bogorodica s Djetetom. Smatra se da je ovaj reljef djelo poznate radionice Nikole Firentinca.

 

Crkvica svih svetih se nalazi, kako mještani nazivaju, na Selu. Podigao ju je godine1638. A. Mihovilović. U njoj su, još u XVII. stoljeću, nazočni elementi romaničko-gotičkog stila. Ima zvonik na preslicu, a na nadvratniku je natpis s godinom gradnje.

 

Za više slika molim pogledajte galeriju slika i potražite Pražnica