9. XI. Posveta Lateranske bazilike

ove godine 32. nedjelja kroz godinu otpada

Pozdrav: Gospodin Isus, Kralj nebeske i zemaljske Crkve, neka bude sa svima vama

Uvod: 9. studenoga slavimo godišnjicu posvete Lateranske bazilike. Ovaj blagdan ima prednost pred nedjeljnim misnim slavljem. „Sveti Ivan na Lateranu“ je najstarija biskupska crkva u Rimu i zbog toga ima svoje značenje.

            Naša vjera treba biti konkretna, treba se očitovati u vremenu i prostoru. Zgrada crkve nije samo mjesto gdje se vjernici sakupljaju na molitvu ili središte svakog mjesta. Zgrade crkava daju svjedočanstvo i o životu te zajednice. Svjedočanstvo ostaje vidljivo pa ako i zajednica nije prisutna. One su polja Božje snage i pozivaju ljude da se sjete Boga u svijetu koji je na Boga zaboravio.

Molitva vjernika

Gospodine Isuse Kriste, povezuješ nas u zajedništvo koje vodi tvoj Duh Sveti.

Za papu Franju, biskupa Rima i sve biskupe svijeta koji, u zajedništvu s tobom, predvode Crkvu, ispuni ih svojim Svetim Duhom da vode Crkvu na dobro sviju, molimo te

            Za sve krštene na svijetu, probudi u njima želju za jedinstvom i daj da kršćanske zajednice nađu zajednički put, molimo te

            Za sve koji naše kuće Božje ispunjaju životom, daj da njihov rad donese ploda i da u tim zajednicama mnogi ljudi nađu svoj dom, molimo te

            Za sve župe i župske zajednice, da im podariš dovoljan broj svećenika koji će im dijeliti sakramente, molimo te

            Za sve koji se brinu za održavanje i čistoću naših crkava, daj da osjete kako si im blizu i nagradi njihov rad za zajednicu, molimo te

            za našu pokojnu rodbinu, posebno za naše pokojne bratime i za sve pokojne naše župe, primi ih u zajedništvo s tobom, molimo te.

            Gospodine, ti si temelj i ujedno glava Crkve. Ispuni svoju Crkvu vječnim životom, koji živiš i kraljuješ, u vijeke vjekova.

Propovijedi:

Moleći staviti se u polje Božje energije

Zgrada crkve – Božje energetsko polje     

Ima riječi koje su nekome rečene i prate ga dugo vrijeme. Takva riječ koja me stalno prati je poziv: moleći staviti se u polje Božje energije. Bog se uspoređuje s energetskim poljem. Trebam u molitvi postaviti svoj život i živote drugih ljudi u Božje energetsko polje. Tako Božja energija može postati djelotvorna, život ispunjati energijom, osvijetliti ga ili ga nanovo urediti- već prema tome kako je nešto potrebno.

            Ova riječ odgovara i uz blagdan posvete crkve. Mogu Crkvu – ali i zgradu crkve – promatrati kao posebno mjesto Božje prisutnosti. U crkvi mogu, moleći, svoj život staviti u Božje energetsko polje.

            Sliku crkve povećavamo i razjašnjavamo po tekstovima današnje liturgije.

U prvom čitanju nam je opisana vizija Crkve. Hram je Božje energetsko polje: ispod hramskih temelja, na sve četiri strane, teče živa voda. Tamo gdje ta voda dođe i slana voda postaje zdrava i može služiti živim bićima. Čovjek koji moleći, ulazi u hram, ulazi u Božje polje. Može ozdraviti i razviti svoj život.

Zajednica koja vjeruje – energetsko Božje polje

            U drugom čitanju nam apostol Pavao govori da se ne mogu samo posvećena mjesta nazvati hramovima, nego da smo i mi hramovi u kojima boravi Duh Božji. Što ovdje Pavao govori pojedinim kršćanima, vrijedi i za kršćanske zajednice. Tako, pojedinac ili cijela zajednica, mogu biti polje gdje se može naići na Božju energiju. U susretu s njima možemo dospjeti na polje Božje energije.

            U liturgijskim tekstovima možemo naići na različite slike crkve – crkva kao zgrada, kao zajednica vjernika, tako postoje i različiti načini kako ćemo se postaviti u polje Božje energije.

Opasnost od zloupotrebe

            Čovjek može i ova polja Božje energije prezirati, može ih zloupotrebljavati. Može se i od crkve napraviti trgovačka dvorana, može se po Crkvi razvijati svoje egoistične planove, što je drastično opisano u današnjem evanđelju.

            Protiv ove zloupotrebe Isus protestira na neobično oštar način. Napravio je bič od konopa i sve trgovce izbacio iz Hrama. Prodavačima golubova reče: „Ne činite od kuće moje špilju razbojničku…“

Ljudi trebaju mjesta Božje blizine

 

            Hram treba ostati kuća Očeva. To nije jedina poruka današnjeg evanđelja, ali je to ipak važan aspekt. Crkva, u svim svojim oblicima, treba ostati mjesto Božje prisutnosti. Ne smije se zloupotrebljavati za ono što ne spada u crkvu.

            Mi trebamo mjesta Božje blizine. Otkrijmo ponovo ova mjesta. Danas, na dan posvete bazilike sv. Ivana u Lateranu smo pozvani, na poseban način, u molitvi staviti svoj život u Božje energetsko polje.