Dekanat: Brač

Biskupija: Hvarska

Nedjeljne svete mise

U Pražnicama

Nedjeljna sveta misa u 9.00 sati

Svagdašnja sveta misa redovito u 18.00 (ovisno o duljini dana)
eventualne promjene izvješene na oglasnoj ploči!U Škripu

nedjeljna sveta misa u 11. 00 sati

svagdašnja (subotom i prema najavi!)Raspored vjeronauka

 

Škrip

Subotom

Misa: 10.00

iza mise vjeronauk

krizmanici po dogovoru

 

Pražnica:

krizmanici: svaki drugi petak  (kad je škola u jutro)

podjela sv. Krizme  predviđena 4.V. 2013 u 10 sati!

ministranti: subotom  poslije mise

osnovna škola: kad se ustali raspored