Duhovi -

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Mnogi kršćani se danas pitaju što uopće slavimo? Danas su Duhovi, kazat će mnogi, ali što, zapravo, slavimo?
Danas je blagdan Duha Svetoga, a tko je Duh Sveti? Kada je sveti Pavao došao u Efez, pitao je učenike: „ A jeste li primili Duha Svetoga?  Oni su odgovorili:  „Nismo ni čuli da postoji Duh Sveti" (Dj  10,2). Možda bi slično mogao reći i netko od nas: čuo sam da postoji Duh Sveti, ali ja ne znam tko je on, niti ga poznajem. E, pa neka nam današnji blagdan posluži za razmišljanje o Duhu Svetom.
Tko je, dakle, Duh Sveti?
Teško je to reći na jednostavan način, jer se govori o samoj Božjoj biti, a Bog je iznnad našeg shvaćanja, no ipak ću pokušati ući u tu tajnu onoliko koliko mogu. Vjera nas uči da je Bog jedan u trima Božanskim osobama. Tu tajnu ćemo slaviti iduće nedjelje. Treću osobu presvetog Trojstva.
Otac spoznaje Sina, iz te spoznaje rađa se ljubav prema Sinu, Sin spoznaje Oca i iz te spoznaje rađa se ljubav prema Ocu. Ta ljubav koja struji između Oca i Sina je treća Božanska osoba, Duh Sveti. Dakle Duh Sveti je  je ljubav, netko duhovan i zato se naziva Duh Sveti. Ta ljubav jest velika, neizmjerna kao što to ljubav može biti. Sveti Toma Akvinski, taj veliki Crkveni naučitelj je definirao dobro ovako: „Bonum est difusivum sui." Dobro se želi razliti, a koliko to više vrijedi za ljubav: majčina ljubav se želi razliti u djeci, a očeva u svome potomstvu.  Ako to vrijedi za zemaljsku ljubav, koliko više će vrijediti i vrijedi za nebesku ljubav koja je Duh Sveti.
Pogledajmo kako se ta ljubav razlijevala  kroz povijest svijeta i kroz povijest spasenja i kako se razlijeva danas.
Čim otvorimo prvu stranicu Biblije i pročitamo samo nekoliko rečenica, odmah ćemo naći rečenicu: „...i Duh je Božji lebdio nad vodama" (Post 1,2). Dakle Duha Božjega već nailazimo na početku svijeta da bi se njegovo djelovanje nastavilo kroz čitavu povijest. Kroz Stari zavjet  Duh Božji zahvaća pojedine ljude i potpuno ih ispunja da bi preko njih izveo velika djela.  Sjetimo se Gideona, Samsona, pojedinih proroka. No, kroz cijeli Stari zavjet se najavljivalo  Mesiju na kome će počinuti  Duh Božji. On će biti pun mudrosti i razuma, savjeta i jakosti, znanja  i straha Božjega.
I kad se pojavio Spasitelj znamo da se sve odvijalo u znaku  Duha Svetoga. Krist je začet po Duhu Svetom. Duh Sveti čisti Ivana Krstitelja, u utrobi njegove majke, od istočnog grijeha.  Kod krštenja Isusova javlja se Duh Sveti u obliku golubice. Napomenut ću da i jedna religija u Indiji poznaje  očitovanje Duha Božjega u obliku - kokoše, ona je lebdjela na početku nad vodama.
Konačno Isus obećava  da će, od Oca, svojim učenicima poslati Branitelja koji će ih poučiti u svoj istini koju im je govorio. I konačno, na blagdan Pedesetnice kad su Židovi slavili uspomenu sklapanja saveza s Bogom, Spasitelj šalje svoga Duha koji se pojavljuje u obliku gorućih jezika i silazi nad apostole. I od toga trenutka do danas se, na poseban način, očituje djelovanje Duha Svetoga.  Stari je zavjet bio očitovanje Boga Oca, pojava Spasitelja je bilo očitovanje Boga Sina, a Crkva je očitovanje djelovanja Duha Svetoga.
I mi ćemo sada moliti - Vjerujem u Duha Svetoga. A što to znači? To znači da sam čvrsto uvjeren da Duh Sveti postoji, što za nas ne bi imalo vrijednosti kad Duh Sveti ne bi i danas djelovao, a upravo to znači kad kažem: Vjerujem u Duha Svetoga - vjerujem da Duh Sveti djeluje i danas.
Duh Božji je kao vjetar za kojega ne znaš odakle je i kamo ide, samo osjetiš da jest. No, mi kršćani smo previše ogrezli u materijalni svijet tako da uopće ne osjećamo te daške i lahore Duha Božjega, naša duhovna osjetila su otvrdnula.
Previše smo samouvjereni pa smatramo da sve možemo sami, a zaboravljamo da je sve što dobra  činimo plod Duha Božjega.
Duh Sveti djeluje, kako u Crkvi kao zajednici, tako i u pojedincima. Duh Sveti  djeluje u Papi  kad govori i naučava kao vrhovni poglavar Crkve. Duh Sveti vodi  biskupe, svećenike i mnoge dobre  vjerne i pobožne ljude.  Ima mnogo slučajeva u kojima se očituje djelo Duha Svetoga: zar pastoralni napor revnog svećenika nije djelo Duha Svetoga? Zar trud i briga majke nad kolijevkom bolesnog djeteta nije djelo Duha Svetoga, zar nije prihvaćanje svakog novog djeteta dar Duha Svetoga?  Zar mladić i djevojka koji čisti dolaze pred oltar nisu vođeni Duhom  Svetim? Njegovanje starih i bolesnih roditelja, zar nije djelo Duha Svetoga?
Dakle, čitav naš život prožet je djelovanjem Duha Svetoga. Radi skrovito, ali sigurno! Samo, često puta mi mislimo da je to naše djelo i time nanosimo nepravdu Duhu Svetomu.
I zato obnovimo, danas, svoju vjeru u u njegovo djelovanje i molimo ga:
Svim što vjeru imaju
Što se u te ufaju
Sedam svojih dara daj.
Daj nam krepost zaslužnu
I smrt lijepu blaženu
Daj vjekovit svima raj, amen.

Ovu propovijed sam napisao 30. svibnja 1971 godine