26. nedjelja kroz godinu A –2017.

 

Homiletsko razmišljanje nad biblijskim tekstovima

 

Prvo čitanje (Ez 18,25-28)

 

Tekst današnjeg čitanje je pogodan za zaoštravanje pitanja koje razvija evanđelje. Govor o sudu proroka Ezekijela odgovara vremenu babilonskog sužanjstva, ali je bit poruke da će svatko podnijeti obračun za svoje djelo i djelovanje i to u času kad će svatko mortav biti izložen  Božjem ispitujućem pogledu. Poglavlje Ez  18,2 je započelo poslovicom: „Očevi jedoše kiselo grožđe, a sinovima trnu zubi." Ovisnost između čina i posljedice je bila objašnjenje za propast vlastitog kraljevstva, a ipak sada, usred progonstva, se pojedini  koji su doživjeli to kao krivnju za učinjeno, pitaju kako sami mogu voditi uspješan život.

Read more ...

25. nedjelja kroz godinu A – 2017.

Homiletsko razmišljanje nad biblijskim tekstovima

Prvo čitanje (Iz 55,6-9)

66. poglavlje proroka Izaije ukazuje na tri moguća vremenska razdoblja i različite autore.  Iz 1-39 se stavlja između 740. i 700. i vrijeme proroka  Izaije i njemu se pripisuje taj tekst, navedene su razne teme.  Deutero Izaiji se pripisuju  poglavlja 40-55.  Vrlo često govori o utjesi i spasenju, znači vrijeme oko 540. godine. A poglavlja 56-66. pripisuju se Trito Izaiji oko 530., dakle kratko nakon babilonskog sužanjstva.  Sva tri dijela su još kasnije proširivana.

Read more ...

24. nedjelja preko godine A – 2017.

Homiletsko razmišljanje nad biblijskim tekstovima

Napomena:

Tekstovi današnjeg evanđelja provociraju. Ne pokazati osjećaj osvete .  Vježbati prešućivanje

osvete, vladati bijesom i ljutnjom, oprostiti bratu i sestri koji su bezbroj puta protiv mene sagriješili. Zar se ne traži previše? Zar to ne znači potiskivati  i sakrivati vlastite osjećaje i potrebe? Kako onda ako ne želim pripadati „glupima"  koji puštaju da ih drugi iskorištava i gazi? „I onako ona ne može reći ne" „ On čini sve što hoće!" - pa konačno se i razboliti? Da li je to ono što  traži Pismo, a Isus zahtijeva?

Možda su, na prvi pa i na drugi pogled, neljudski zahtjevi koji se ovdje postavljaju. Ali zar nije upravo zbog čovječanstva potrebno postavljati takve zahtjeve?

Read more ...

23. nedjelja kroz godinu A – 2017.

Homiletsko razmišljanje nad biblijskim tekstovima

Prvo čitanje (Ez 33,7- 9)

Bog je ovdje postavio Ezekiela za čuvara Izraela. Prorok treba biti budan i opominjati pred posljedicama ako netko krene putem koji vodi u propast (r7). Teška je formulacija „umrijet ćeš" (r.8) kao osuda Božja, za čije se izvršenje ostavlja vrijeme u kojemu prorok može djelovati. Drukčije zvuči ovo mjesto ako se ozbiljno uzme u obzir Ez 33,11: „Života mi moga - riječ je Jahve Gospoda - nije meni do smrti bezbožnikove, nego da se odvrati od zloga puta svojega i da živi!

Read more ...

GODINA A 2016/17
Article Count:
56
GODINA C 2015/16
Article Count:
64
GODINA B 2014/15
Article Count:
59
GODINA A 2013/14
Article Count:
56
GODINA C 2012/13
Article Count:
66
GODINA B 2011/12
Article Count:
62
GODINA A 2010/11
Article Count:
65
GODINA A 2001/02
Article Count:
2