29. nedjelja kroz godinu A – 2017.

Homiletsko razmišljanje nad biblijskim tekstovima

Prvo čitanje (Iz 45, 1.4-6)

Današnji odlomak uzet je iz velikog teksta o Kiru (Iz 44,24 -4513) kod drugog Izaije (Deuteroizaija) (40-55). Tekst nam nudi brojne tematske impulse koji idu od političkih i religioznih do osobnih - egzistencijalnih područja.  Teolozi, ali ne samo oni, pokušavaju opravdati povezanost i izmjeničnost politike i religije ili vjere. 

Read more ...

30. nedjelja kroz godinu A – 2017.

 Homiletska razmišljanja nad biblijskim tekstovima

Prvo čitanje (Izl 22, 20-26)

Nakon što je Bog dao Mojsiju deset zapovijedi, u sljedećim su nam poglavljima predani propisi koji su sastavni dio »Knjige saveza« i sadrže upute za pravnu praksu.  Piše se u kazuističkoj formi: »ako-tada« kako,  u određenom slučaju, treba postupati.

Read more ...

28. nedjelja kroz godinu - A 2017.

Prvo čitanje: (Iz 25, 6-10)

Tekst prvog čitanja  iz Izaije (Protoizaija) spada u skupinu eshatoloških tekstova (Iz 24 1-27,13). Bog zahvaća u sudbinu Izraela  i obraća se drugim narodima.  Prorok naviješta da će Jahve sam pripremiti kraljevsku gozbu za sve narode. Dok je Mojsije sa 70 staraca dolazio na brdo Sinaj k Božjem šatoru (Izl 24, 9 - 11), sada je Sion mjesto susreta s Bogom.

Read more ...

27. nedjelja kroz godinu A – 2017.

Homiletsko razmišljanje nad biblijskim tekstovima

Prvo čitanje  (Iz 5, 1-7)

U Svetom pismu Staroga zavjeta se, vrlo često, Izrael promatra kroz sliku vinograda ili loze. Božji narod se promatra kao Jahvin ljubljeni nasad za kojega se on brine s puno ljubavi (usp  Ps 80,9-12). Sigurno je za to najljepši primjer tekst  današnjega čitanja. Prema literarnoj vrsti današnje čitanje je pjesma koja nije napisana ni na kakvom pisaćem stolu, nego ju je napisao prorok  u jednoj određenoj situaciji. 

Read more ...

GODINA A 2016/17
Article Count:
56
GODINA C 2015/16
Article Count:
64
GODINA B 2014/15
Article Count:
59
GODINA A 2013/14
Article Count:
56
GODINA C 2012/13
Article Count:
66
GODINA B 2011/12
Article Count:
62
GODINA A 2010/11
Article Count:
65
GODINA A 2001/02
Article Count:
2